ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครรม 2วัน 1คืน WE

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง