ทัวร์จีนคุณธรรม ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-วัดหลิงกวง-ตลาดหงเฉียว- กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง-วัดลามะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง