ทัวร์จีนดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5D4N

อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ร้านไข่มุก
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว
ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา หังโจว-นานกิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง