ทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ 4 วัน 3 คืน

วัดต้าฝอ ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair
จัตุรัสฮัวเฉิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง