ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลิ่วโจว หนานหนิง เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน

วัดเหนินหยิน เขางวงช้าง
เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ล่องแม่น้ำหลีเจียง
ซ้อปปิ้งถนนฝรั่ง ล่องเรือไม้ไผ่ชมน้ำตกเต๋อเทียน
เยือนพรมแดนจีนและเวียดนาม ชมโชว์อลังการการแสดงชนเผ่าน้อย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง