ทัวร์จีน คานาสือ 8 วัน 7 คืน

• ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอัลไต
• ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ
• โค้งน้ำเทวดา โค้งน้ำพระจันทร์
• ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
• ธารน้ำห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้ำเออร์ทิค
• นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์
• เค่อลามาอี้ เมืองน้ำมันกลางทะเลทราย
• เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
• แกรนด์แคนย่อนแห่งขุยถุน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง