ทัวร์จีน คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ หวงกั่วซู่ 5 วัน 4คืน

คุนหมิง – อำเภอป่าหิน – อำเภอป่าหิน – โหลวผิง– น้ำตกเก้ามังกร (รวมรถแบตเตอรี่) – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองซิ่งยี่ – น้ำตกหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง) – ป่าภูเขาหมื่นยอด – อันซุ่น – น้ำตกหวงกัวซู่ (รวมบันไดเลื่อน + รถแบตเตอรี่) – ถ้ำวังมังกร (ล่องเรือ+รถแบตเตอรี่) – อันซุ่น – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง