ทัวร์จีน จางเจี้ยเจี้ย ขนมจีบปู สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง