ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน

- ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
- ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
- นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ "ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต"
- อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง