ทัวร์จีน ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน 4คืน

• ซีอานอดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
• สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
• เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
• ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
• เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
• ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
• อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
• รถไฟความเร็วสูง ซีอาน – เจิ้งโจว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง