ทัวร์จีน อัญมณีเมืองใหม่ ไตลื้อ สิบสองปันนา 3วัน 2 คืน

เชียงรุ้ง-ขนมจีนข้ามสะพาน-สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-ถนนคนเดิน- เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง-ตลาดน้ำตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านไทลื้อ-พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ-วัดป่าเจถนนนเดิน 2-สิบสองปันนา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง