ทัวร์จีน อัญมณีเมืองใหม่ ไตลื้อ สิบสองปันนา 4วัน 3คืน

เชียงของ - ห้วยทราย - แขวงบ่อแก้ว - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ง-สวนป่าดงดิบ - โรงงานหยก – หมู่บ้านมีด – ป่าดงดิบ –วัดป่าเจ-ช้อปปิ้งว่านต๋า -น้ำพุดนตรี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง