ทัวร์จีน อัญมณีเมืองใหม่ ไตลื้อ สิบสองปันนา 4 วัน 3 วัน

เมืองใหม่เก้าจอม ถนนคนเดิน
สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง หมู่บ้านเก่าแก่อีก้อ
วัดหลวงเมืองลื้อ
โชว์พาราณสีตระการตา ยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดง 100 กว่าชีวิต
ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ หมู่บ้านไทยลื้อของแท้ ของจริงและดั้งเดิม
หมู่บ้านกาหลั่นป้า โชว์เล่นน้ำสงกรานต์
ช้อปปิ้งห้างว่านต๋า ( Wanda ) ห้างใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา
วัดป่าเจ
ล่องเรือน้ำโขงพร้อมชมวิว ทิวทัศน์สองฝั่งโขงและการแสดงพื้นเมือง
พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ
น้ำพุดนตรีสวยงามกลางลำน้ำโขง
พิพิธภัณฑ์ชาสิบสองปันนา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง