ทัวร์จีน อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เชียงรุ้ง-สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-ถนนคนเดิน-เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง-ตลาดน้ำ-ตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านไทลื้อ-พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ-วัดป่าเจ-ถนนนเดิน 2-สิบสองปันนา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง