ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม 6 วัน 5 คืน

• ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้ำผาโม่เกาคู
• ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวจันทรา
• ด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
• จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
• หลานโจว หวงเหอหมู่ชิง สวนสุ่ยเฌอ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง