ทัวร์จีน แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 7วัน 6คืน

-แชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส
-วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง
-เต๋อชิง ชมภูเขาหิมะเหมยลี่ 1 ใน 8 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต
-ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
-ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park
-ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า
-ชมการแสดง Impression Lijiang

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง