ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND 5วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ) ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้านหยกถนน เทียนจื่อฝาง ดิสนีย์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง