ทัวร์จีน T-SUD ZHANGJIAJIE LIMITLESS SCENERY 4วัน3คืน

เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น่ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ชมแสงสีเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถ้ำประตูสวรรค์ - ทางเดินกระจก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถ้ำมังกรเหลือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง