ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE สโนว์ ฟิชชิ่ง 6วัน 4คืน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ | ภูเขาไฟโชวะชินซัน |
ทะเลสาบโทยะ | กิจกรรม ณ ลานสกี | แช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม
กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง