ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Town in Town 5Days 3Night

ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท
โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-โรงงานชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก อาคารว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-บุฟเฟ่ต์ชาบู ขาปู

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง