ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKATAKAYAMAKYOTO ซุปตาร์ฟินนาเล่ (AUTUMN) 4วัน3คืน

ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี้ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) หุบเขามิโนะ ผ่านชม วัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง