ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 5D 3N

เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
เยือนหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
ขอพร ณ วัดนาริตะ ซัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง