ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG RETURN 5 วัน 3 คืน

อาซากุสะ - เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน - ดิสนีย์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง