ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5วัน3คืน

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY - วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ทะเลสาบสุวะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง