ทัวร์ตุรกี Turkey Easy 8 Days

อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน - เยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ - เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง