ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS

-พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus
-ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace
-ชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง