ทัวร์ฝรั่งเศส SIMPLY FRANCE 6 วัน 3 คืน

ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง