ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย
เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง เมืองสิเรียม สักการะพระเจดีย์เยเลพญา
พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1คืน
พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว
มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ซีฟู้ด ที่โรงแรม 5ดาว + กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ +เป็ดปักกิ่ง สลัดก้งมังกร
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไฟล์สวย เช้า-กลับค่ำ
แถมฟรี! ซิมเล่นเน็ต โสร่งพม่าใส่พร๊อพถ่ายรูป บทสวดมนต์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง