ทัวร์พม่า เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR 2 วัน 1 คืน

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน - วัดพระไฝเลื่อน – วัดไจ๊ทะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระพุทธรูป 4 ทิศ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง