ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 6วัน

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจปุ่น -ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง - พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-พุกาม-เฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง