ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR 2 วัน 1 คืน

เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
พระนอนหงาทัตจี พระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง