ทัวร์พม่า Myanmar ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินแขวน-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-ตลาดสก๊อต- วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง