ทัวร์มองโกเลีย Winter 5วัน 3คืน

จตุรัสซัคบาทาร์ – วัดกานดัน – ตลาดท้องถิ่น Black Market – พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum – ZAISAN HILL – DEPARTMENT STORE SHOPPING – SUPERMARKET – Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ชมอนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน – ชมพิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum – GOBI SOUVENIR SHOP – ชมการแสดงพื้นเมือง Mongolian National Song & Dance Ensemble – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan –
เลือกซื้อสินค้าโรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ GOBI Cashmere และ ของที่ระลึก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง