ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6คืน EK

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ล่องเรือบาโตมูช แคว้นอัลซาส ลูเซิร์น มิลาน
มหาวิหารดูโอโม เวนิส พระราชวังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง