ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เชค 8 วัน 6 คืน

ซูริค – ขึ้นเขาทิตลิส – ลูเซิร์น - ซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมทซิงเก้น เอ้าเลท
โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก - แบมเบิร์ก – คาโลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง