ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ 8วัน 5คืน

วอร์ซอว์ – ล๊อด (วูซ) – คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน)
ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ – เหมืองเกลือวีลิซกา – เชสโตโชว่า
วรอตสวัฟ – พอซนาน –โทรุน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนสกี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง