ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC THE SERIES 1 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

โรม - เวนิส - ยอดเขาจุงเฟรา - รับประทานอาหารบนหอไอเฟล -
ลูเซิร์น - กอลมาร์ - พระราชวังแวร์ซายน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง