ทัวร์ยุโรป Grand Croatia 8 Days

ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์ - สปลิต – ดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill - ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง