ทัวร์รัสเซีย จัดเต็มเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ฯ 8 วัน 5 คืน

• ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์
• ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
• ชม อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพ
• ชม วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
• ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
• ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
• ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของ พระราชวังแคทเธอรีน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง