ทัวร์รัสเซีย Delight Iceland 8 วัน 5 คืน

เซลฟอสส์ น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ ธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน
หาดไดมอนด์ หาดทรายดำ น้ำพุร้อนกีเซอร์ น้ำตกกูลฟอสส์ บลูลากูน
อุทยานธิวแควลลิร์ เรคยาวิค
พิเศษ ตามล่าหาแสงเหนือ 2 วัน วันละ 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง