ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow Snow Festival 6 วัน 3คืน

Delight Moscow Snow Festival 6 วัน
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้
Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง