ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 วัน 5 คืน

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์
พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง