ทัวร์รัสเซีย HAPPY @RUSSIS NEW YEAR 7วัน 5คืน

มอสโก - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – การแสดงละครสัตว์
Metro Tours – ถนนอารบัต – ถนนคนเดิน tverskaya – สวนกอร์กี้ ปาร์ค – ฉลองขึ้นปีใหม่ ณ จัตุรัสแดง
Train to St.Petersburg – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ถ่ายรูปด้านนอก) – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนเนฟสกี้
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง