ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7วัน 5คืน

ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า -สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก- พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง