ทัวร์รัสเซีย MINTER @RUSSIA 7 วัน 5 คืน

มอสโก - อาหารเย็นบนเรือ Radission Cruise
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – การแสดงละครสัตว์
Metro Tours – ถนนอารบัต – Train to St.Petersburg
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนเนฟสกี้
Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง