ทัวร์รัสเซีย MIRACLE WINTER @RUSSIA VIP จัดครบเต็มพิกัด 8 วัน 5 คืน

มอสโก - เนินเขาสแปร์โร่ – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – Metro Tours – ถนนอารบัต – อาหารเย็นบนเรือ Radission Cruise
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ตลาดอิสไมลอฟ – การแสดงละครสัตว์
Train to St.Petersburg – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ถ่ายรูปด้านนอก) – เรือรบหลวงออโรร่า – ถนนเนฟสกี้
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง