ทัวร์รัสเซีย Perfect Aurora Russia 7 D 5 N

-ห้างกุม (GUM)
-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
- METRO
-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
-พระราชวังเครมลิน
–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง