ทัวร์ศรีลังกา สักการะขอพร "วัดพระเขี้ยวแก้ว" 4 วัน 3 คืน

- ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา
- สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี
- ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง