ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ต๊ะเอ๋..อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 4 วัน

บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-เชมาค่า
Maraza Village-Tufandag Mountain
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ร่ำรวย เนื่องจากมีน้ำมันและแก็ส เป็น 1 ใน 20 ประเทศ ที่น้อยคนจะรู้จัก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง