ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี พัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน

- อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชมวิหารทานาต์ลอต
- ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี
- รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี
- ช้อปปิงของพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน
- Coffee Plantation หรือ “กาแฟขี้ชะมด
- ชมนาขั้นบันได บาหลีสวิงค์ วิหารทานาต์ลอต
- ชมวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ สวนน้ำตีร์ตากังกา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง